• תל בית שאן
  תל בית שאן תמונה: Nitai Harush, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • שקיעה בפארק הלאומי בית שאן
  שקיעה בפארק הלאומי בית שאן תמונה: Ronen Markus, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • מתוך המופע האורקולי - לילות שאן
  מתוך המופע האורקולי - לילות שאן תמונה: Dovi100.h, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • מתוך המופע האורקולי - לילות שאן תמונה: Dovi100.h, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • מתוך המופע האורקולי - לילות שאן תמונה: Dovi100.h, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • מבט מרחוק על הריסות בגן הלאומי תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • מבט אל הקרדו המשוחזר (רחוב פלדיוס) תמונה: Omer Markovsky, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • עמודים שקרסו ברעידת האדמה ונותרו באותה הנקודה תמונה: Ronen Markus, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • שרידי התיאטרון הרומי שהשתמר כמעט במלואו תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • שרידים של אחד מבתי המרחץ תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • מבט על אחד הרחובות הראשיים בעיר העתיקה תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • קובץ עמודים ששרד את רעידת האדמה תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • עמודים שהשתמרו כמעט במלואם תמונה: Alias Moshe, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • שרידים של אחד מבתי המרחץ תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • שרידים של אחד מבתי המרחץ תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • מבט מרחוק על הריסות בגן הלאומי תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • התיאטרון הרומי השתמר בצורה כמעט מלאה תמונה: Omer Markovsky, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • מבט מלמעלה על ההריסות בגן הלאומי תמונה: Wiki Pavlov, CC0, http://www.pikiwiki.org.il
 • שורת עמודים באחד הרחובות תמונה: Omer Markovsky, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • שרידי שער תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • ראשי עמודי אבן מעוטרים תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • הריסות בגן הלאומי תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • הריסות בגן הלאומי תמונה: Gennady5710, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • מבט על אחד הרחובות הראשיים בעיר העתיקה תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il
 • השער בעל שלושת הפתחים שהתגלה במקום תמונה: Shaula Haitner, CC BY, http://www.pikiwiki.org.il

בית שאן

שיתוף
טרם קיים תוכן בעמוד הזה. באפשרותך לבקר בעמוד הזה בעתיד כמו כן גם לבקר בעמודי תוכן של אזורים סמוכים.

גודל: 0 קמ״ר
אחראי לתוכן:
מערכת Outdooractive 

המלצות

 • 2D 3D
 • המפה האישית שלי
 • תכנים
 • הצג תמונות הסתר תמונות