Nordwestmecklenburg

שיתוף
2 2
ברחבי Nordwestmecklenburg ישנם אינספור אפשרויות בילוי למי מכם שחובב טבע. מדריך הטיול שלנו מציג לכם את החלקים היפים ביותר שיש באזור הזה ומספק לכם ידע על טיולים חלומיים, הצעות אטרקטיביות, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים. אספו השראה ורעיונות לטיול הבא שלכם.
אחראי לתוכן:
מערכת Outdooractive 

מבט כולל על כל האזורים

מפה / Alt Meteln

Alt Meteln

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Alt Meteln. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Bad Kleinen

Bad Kleinen

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Bad Kleinen. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Badow

Badow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Badow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Benz

Benz

אזור Benz מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Bernstorf

Bernstorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Bernstorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Bibow

Bibow

אזור Bibow מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Blowatz

Blowatz

אזור Blowatz מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Bobitz

Bobitz

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Bobitz. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Boiensdorf

Boiensdorf

אזור Boiensdorf מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Boltenhagen

Boltenhagen

אזור Boltenhagen מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Börzow

Börzow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Börzow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Brüsewitz

Brüsewitz

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Brüsewitz. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Carlow

Carlow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Carlow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Cramonshagen

Cramonshagen

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Cramonshagen. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Damshagen

Damshagen

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Damshagen. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Dassow

Dassow

אזור Dassow מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Dechow

Dechow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בDechow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Dorf Mecklenburg

Dorf Mecklenburg

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Dorf Mecklenburg. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Dragun

Dragun

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Dragun. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Gadebusch

Gadebusch

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Gadebusch. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Gägelow

Gägelow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בGägelow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Glasin

Glasin

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Glasin. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Grevesmühlen

Grevesmühlen

אזור Grevesmühlen מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Groß Molzahn

Groß Molzahn

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Groß Molzahn. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / High Viecheln

High Viecheln

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בHigh Viecheln. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Hohenkirchen

Hohenkirchen

אזור Hohenkirchen מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Holdorf

Holdorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בHoldorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Hornstorf

Hornstorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בHornstorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Insel Poel

Insel Poel

אזור Insel Poel מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, הצעות אטרקטיביות, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Jesendorf

Jesendorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בJesendorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Kalkhorst

Kalkhorst

אזור Kalkhorst מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Klein Trebbow

Klein Trebbow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Klein Trebbow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Klütz

Klütz

אזור Klütz מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Kneese

Kneese

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בKneese. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Köchelstorf

Köchelstorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בKöchelstorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Königsfeld

Königsfeld

אזור Königsfeld מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Krembz

Krembz

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Krembz. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Krusenhagen

Krusenhagen

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Krusenhagen. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Lutzow

Lutzow

אזור Lutzow מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Lübberstorf

Lübberstorf

אזור Lübberstorf מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Lübstorf

Lübstorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Lübstorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Lüdersdorf

Lüdersdorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בLüdersdorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Mallentin

Mallentin

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Mallentin. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Menzendorf

Menzendorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בMenzendorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Moor-Rolofshagen

Moor-Rolofshagen

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Moor-Rolofshagen. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Mühlen Eichsen

Mühlen Eichsen

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בMühlen Eichsen. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Nesow

Nesow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בNesow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Neuburg

Neuburg

אזור Neuburg מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Neukloster

Neukloster

אזור Neukloster מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Papenhusen

Papenhusen

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Papenhusen. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Passee

Passee

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Passee. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Perlin

Perlin

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בPerlin. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Plüschow

Plüschow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בPlüschow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Rehna

Rehna

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Rehna. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Roggendorf

Roggendorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בRoggendorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Roggenstorf

Roggenstorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בRoggenstorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Rüting

Rüting

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בRüting. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Schimm

Schimm

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בSchimm. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Schlagsdorf

Schlagsdorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Schlagsdorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Schoenberg

Schoenberg

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Schoenberg. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Seehof

Seehof

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בSeehof. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Selmsdorf

Selmsdorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בSelmsdorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Utecht

Utecht

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בUtecht. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Ventschow

Ventschow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בVentschow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Warnow

Warnow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Warnow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Was in

Was in

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם ב Was in. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Wedendorf

Wedendorf

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בWedendorf. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Zickhusen

Zickhusen

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בZickhusen. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Zierow

Zierow

אזור Zierow מציע אינספור אפשרויות לחובבי טיולים. מדריך הטיולים שלנו מכיל טיפים נהדרים להכרה מקיפה של האזור דרך טיולים חלומיים, מקומות בילוי ופנאי שכדאי לבקר בהם וכן מקומות לינה כפריים טיפוסיים שיש בNordwestmecklenburg.
מפה / Zurow

Zurow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בZurow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:
מפה / Züsow

Züsow

ישנו מבחר קטן אך מובחר של מקומות מגניבים ששווה לבקר בהם בZüsow. ריכזנו כאן למטה כמה מקומות עליהם אנו ממליצים:

פארקי טבע ואזורים מוגנים


פוסטים של קהילת המשתמשים

Westufer des »Wendelstorfer See«, im Hintergrund die alte Lindenallee bei Groß Eichsen
חוות דעת על Entdecke unbekanntes Mecklenburg. Unterwegs auf eiszeitlichen Rinnenseen im Stepenitztal מאת Anja
הצג עוד
נכתב בתאריך 11.08.2019
Haus über dem Kanal
חוות דעת על Von Lübeck über Wismar nach Rostock – Etappe 1 (Lübeck > Wismar) מאת Nathalie
הצג עוד
נכתב בתאריך 10.07.2019
חוות דעת על Von Lübeck über Wismar nach Rostock – Etappe 1 (Lübeck > Wismar) מאת Nathalie
הצג עוד