Digitize the Planet

Digitize the Planet on voittoa tavoittelematon luonnonsuojelujärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on muuntaa luonnossa liikkumisen vakiintuneet säännöt ja menettelyt digitaaliseen muotoon ja tuoda ne vapaasti saataville avoimena datana.

Kuinka saavutamme tämän tavoitteen?

Yhdistys pyrkii digitalisoimaan luonnonsuojeluun liittyviä tietoja, luonnon hyödyntämistä koskevia lakimääräyksiä sekä paikallista politiikkaa ja turvallisuustietoja.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan digitaalista ja vapaasti saatavilla olevaa tietoa eli avointa tietoa sekä luonnossa liikkumisen käytännöistä että niiden oikeusperustasta. Liittämällä nämä tiedot osaksi verkkosivustoja, sovelluksia ja navigointijärjestelmiä vierailijat saavat entistä laadukkaampaa digitaalista ohjeistusta turistikohteisiin ja suojatuille alueille matkustamista varten.


Miksi vierailijoiden ohjeistus on niin tärkeää?

Ulkoiluharrastuksista on tullut yhä suositumpaa – kaunis luonto houkuttelee yhä useampia ihmisiä luokseen. Tämä kehityssuunta kuitenkin myös rasittaa luontoa. Konfliktit metsästäjien, tontinomistajien, maa- ja metsätalouden sekä monien muiden ihmisten ja toimijoiden välillä ovat myös lisääntyneet, esimerkiksi kun ulkoilijat tunkeutuvat luonnonsuojelualueelle.

Näiden ongelmien torjumiseksi on tarpeen tarjota tehokas, digitaalinen ohjeistus vierailijoille. Tällöin jokainen voi tutustua etukäteen siihen, mitä paikallisia säännöksiä on, minkä asioiden tekeminen on kiellettyä ja mitkä alueet ovat rajoitettuja tai kiellettyjä.


Kuinka Outdooractive tukee Digitize the Planet -aloitetta?

Outdooractive on Euroopan suurin ulkoiluportaali, joka on aktiivisesti sitoutunut edistämään luonnonsuojelua. Siksi lahjoitamme 1 % vuotuisesta Pro- ja Pro+-myynnistämme voittoa tavoittelemattomille järjestöille, jotka tukevat ympäristönsuojelua osana 1% for the planet -aloitetta. Tähän sisältyy Digitize the Planet.
Knowledge page

1% FOR THE PLANET

Planeettamme on meille tärkeä. Haluamme edistää sen hyvinvointia kanssasi olemalla osa 1% for the Planet -aloitetta. ...
Outdooractive Editors